Slussprojektet och Hebbevillan

På denna sida kommer vi i dagboksform att lägga upp bilder och texter som är relevanta i sammanhanget. Hebbevillan är närmaste granne till projektet och kommer i hög grad att både positivt och negativt påverkas av projektet.

Om du trycker med musen på bilderna ser du bilderna i större format.

Vinjettbilden togs den 27 april 2017 av Birger Svanteson från Orionkullen. Den veckan kom grävskoporna nästan i direktkontakt med vårt hus. Då grävdes för en liknande anläggning som kan ses på den östra sidan av kanalen. Det är tydligen så att hit  skall alla ledningar som skall passera kanalen koncentreras under vattnet. Gångvägen,  som löper längs kanalen  stängdes av vid uteserveringen.

Den andra bilden är tagen vid ungefär samma tidpunkt från den plats vid skulpturgruppen Solspann (Hasiors hästar) där en utsiktspunkt iordningställs. Den tydliga gula bilden i högra hörnet är ”Gamla Flickskolan” på ”Orionkullen”.  Strax under den kan man skönja Hebbevillan.