Prisutdelningen 2020 i Wendelas Hus

I sol och blåst som lyckligen gäckade dystra väderprognoser ägde 2020 års
Wendelaprisutdelning rum i söndags den 13 september. Ceremonin inleddes utomhus med vacker körmusik som fond. Ett proffsigt gäng på sammanlagt sex journalister från
tre av Stockholms dagstidningar – Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet – hade i
år övertygat juryn om att de åstadkommit de allra bästa socialreportagen under
perioden 1 mars 2019 – 29 februari 2020. Av dem kom fyra till utdelningen, Lotta
Härdelin, fotograf på DN som hade med sig en hälsning och ett ödmjukt tack från
reporterkollegan Niklas Orrenius som tyvärr blivit sjuk, Johanna Karlsson och Michael
Syrén från Expressen samt Aftonbladets Kerstin Weigl som tillsammans med kollegan
Kristina Edblom fick juryns hedersomnämnande.
Antalet nomineringar var större än på många år, det kunde juryns ordförande Kersti
Forsberg konstatera när hon efter prisceremonin inledde samtal med pristagarna
tillsammans med Jan Lewenhagen från Wendelas Vänner. Reportagen vittnar onekligen
om vilken tung och utsatt tillvaro många, många människor lider under – de undernärda
barnen i det beryktade al-Hol-lägret såväl som fattiga svenskar och nyanlända
flyktingar som utnyttjas grovt på den svenska bostadsmarknaden. Över tre hundra  kvinnor i
vårt land har de senaste 20 åren dödats av våldsamma män i nära relationer – en svårsmält realitet och
ämne för det avslutande samtalet.
Utan sådana insatser som årets prisade reportrar står för hade vi aldrig fått den kunskap
vi nu har, en kunskap som förvisso leder till djup förtvivlan men också till inlevelse och
en beredskap att handla. Barnen Skråmo kom hem från al-Hol-lägret, säkert mycket
tack vare Niklas Orrenius och Lotta Härdelins reportage som de gjorde under ytterst
riskabla förhållanden. Men fortfarande sitter 50 svenska barn fast i lägret, undernärda,
sjuka precis som flera hundra barn till europeiska IS-krigare i familjer där fäderna oftast
är döda, ibland båda föräldrarna. I augusti i år dog ett antal spädbarn i lägret där
förhållandena blir allt värre.
Det hutlösa utnyttjandet av maktlösa människor i bostadsbristens Sverige fortsätter på
orter som Åmål och Bengtsfors där kackerlackor och vägglöss hör till lägenheternas
”standard”. Expressens Michael Syrén är igång med uppföljningsreportage.
Att dödligt våld i nära relationer uppmärksammats betydligt mer på senare år än
tidigare då tidningarna gärna talade om ”lägenhetsbråk” eller andra eufemismer kan
man mycket tacka Aftonbladets Kerstin Weigl för. I tio års tid har hon envist undersökt
och skrivit om detta och nu har det blivit en bok, ”I händelse av min död”, vilket hon
själv tror har en betydelse för att ämnet ska tas ännu mer på allvar.
I vår förening Wendelas Vänner är vi glada att vi nu i tretton år kunnat dela ut detta pris
och att vi i samarbete med Medieinstitutet Fojo har en så proffsig jury som gör ett
noggrant arbete! Ska vi kunna fortsätta dela ut priset krävs dock tillskott i
Wendelafonden. Donationer är högst välkomna. Mejla till wendelapriset@fojo.se och
säg vad Du vill bidra med!
Ami Lönnroth
Länkar till  de prisvinnande reportagen finns efter bilderna.

Foto Birger Svanteson 

Film från Prisutdelningen

Ami Lönnroth, ordförande i Wendelas Vänner, hälsar välkommen från utomhusscenen i Wendela Hebbes Hus i Södertälje.

 

Fyra av 2020 års Wendelapristagare kom till ceremonin. Stående i klungan i mitten
Kerstin Weigl, Aftonbladet, Michael Syrén, Expressen, Lotta Härdelin, Dagens Nyheter,
Johanna Karlsson, Expressen, omgivna av t v Matilda Hanson, reportagechef på DN och t
h Christofer Brask, reportagechef, Expressen samt Måns Mosesson, Dagens Nyheter,
förra årets Wendelapristagare, tillika årets prisutdelare.

 

Kören Vox Humana under ledning av Helena Cronholm inledde med vacker sång.

Diplomuppvisning av fr v Johanna Karlsson, Michael Syrén, Kerstin Weigl och Lotta Härdelin.

https://www.dn.se/nyheter/varlden/barnen-fast-i-lagret-i-syrien/

https://www.expressen.se/nyheter/slumomradet-mitt-i-sverige/

https://www.expressen.se/gt/politisk-revolution-i-fattiga-kommunen/

https://www.expressen.se/gt/qs/slumkvarteren-i-bruksorten/

https://www.expressen.se/dinapengar/qs/har-bor-nyanlanda-i-misar-kan-inte-tro-att-det-ar-amal-2019/

https://www.expressen.se/gt/qs/amal/