Årsmötet den 8 september

Föreningens uppskjutna årsmöte kommer att hållas i Wendela Hebbes hus den 8 september (här finns mer info). Det kommer att genomföras med andra förutsättningar än vanligt detta år på grund av coronavirusets framfart. Vi bjuder varken på förfriskningar eller kulturinslag i år då det inte finns utrymme att hålla rekommenderat avstånd till varandra i våra lokaler. Vi beklagar läget och hoppas på förståelse.