Kategoriarkiv: Fristadsförfattare

Wendelas Vänner vill se en Fristadsförfattare i Södertälje

Nytt domslut bäddar för fler fristadsförfattare. Wendelas Vänners ordförande Per Eric Mattsson skriver debattinlägg. Här är hela texten:

För ett par år sedan motionerade Folkpartiet i Kommunfullmäktige om att även Södertälje med sin stora invandring av människor från hela världen borde få en Fristadsförfattare,  dvs en författare , som är förföljd i sitt hemland och i stort behov av stöd . Det finns ca 40 fristäder i världen, varav dryga 10-talet  i Sverige.  Av förståeliga skäl har motionen ännu inte lett till något resultat,  men nu borde det vara dags. Rättsläget har nu klarnat. Gävle kommun  beslöt att ge en fristad åt en utsatt konstnär. Beslutet överklagades av en politiker, som menade  att detta  låg utanför det kommunala uppdraget.  Han fick rätt i Förvaltningsdomstolen(2014-07-01)  i Sundsvall. Ärendet överklagades och Kammarrätten i Sundsvall gav i våras kommunen rätt (2015-03-25).  Denna dom överklagades inte och har nu vunnit laga kraft. Det är alltså nu helt OK att kommunen bekostar en fristadsförfattare. Även om Kulturrådet bidrar ekonomiskt blir det en utgift för i detta fall Södertälje kommun. Uppehälle och arbetsmöjligheter under en tvåårsperiod skall garanteras.  Förutom själva fristaden är tanken också att denna förföljda kulturperson skall kunna ge ett viktigt bidrag i det politiska och kulturella livet i samhället. Så har också skett i många fall.

Riksdagens Kulturutskott har nyligen behandlat frågan (2014/15:KU 18)  och gjort följande ställningstagande: ”Utskottet vill framhålla yttrandefrihetens stora vikt och anser att yttrandefrihetsfrågor bör ägnas stor uppmärksamhet. Vidare anser utskottet att det är angeläget att Sverige kan bidra med fristäder åt förföljda författare och konstnärer.”

Nog skulle vi med gemensamma krafter i Södertälje kunna klara detta utan att den kommunala garantin skall behöva kosta särskilt mycket likvida pengar.  Själv representerar jag Wendela Hebbes Hus i centrala stan.  Nog kan vi tänka oss att ge en stimulerande arbetsplats på dagtid åt en fristadsförfattare. Konstnärskollekivet i vackra Saltskog lär faktiskt ha en tom lägenhet just nu som säkert skulle passa utmärkt. Bättre bo- och arbetsmiljö än dessa båda platser får man leta efter. Staden vimlar av invandrarstyrda näringsställen. Nog skulle en fristadsförfattare kunna få ”carte blanche” till ett antal av dessa.

Genom den nya möjligheten ”gräsrotsfinansiering” borde man kunna få in pengar som kanske rentav skulle räcka till hela projektet.

Det är bara viljan och fantasin som fattas. Finns den?

Nästa år den 2 december fyller den svensk/finska över hela världen uppmärksammade Tryckfrihetsförordningen med offentlighetsprincipen 250 år. Detta kommer att uppmärksammas stort både i Sverige och Finland under hela året inte minst på själva jubileumsdagen.

Vi har ett och ett halvt år på oss. Det borde räcka.

Har du synpunkter på denna debattartikel maila gärna info@wendela.se.

Per Eric Mattsson

Ordf. Wendelas Vänner med Wendela Hebbes Hus.