Det nya Kulturnätverket

Kulturnätverket konstituerades den 10 oktober 2016 vid ett möte i Wendela Hebbes Hus.

Den 15 december 2016 hade Länstidningen en artikel om Nätverket. Den kan läsas här.

Protokoll

1.Mötesnoteringar från första mötet den 10 oktober 2016 i Wendela Hebbes Hus. Mötesordförande och sammankallande Ami Lönnroth, sekreterare Kerstin Ekberg
Första mötet 10 okt -2016

2.Det andra mötet ägde rum i Oktoberteaterns lokaler den 28 november.Möteledare Ami Lönnroth, sekreterare Ninne Olsson
Kulturnätverket 28 november 2016

3.Kulturnätverket anteckningar nr 3 januari 2017 reviderade på Saltskog gård
den 25 januari 2017. Mötesledare  Birger Svanteson. Sekreterare Ester Rudolfsson Mattsson.

4. Kulturnätverket anteckningar nr 4 27 mars 2017 i S:ta Ragnhildsgården. Mötesledare Ami Lönnroth. Sekreterare Birgitta Edström.

5. Nästa möte den 29 maj kl 18.30 hos Assyriska Kultur föreningen. Ansvarig Nursel. Maila henne om förslag till programpunkter mm

6. Kulturnatvwendela.se/…/

Kulturnatverket-anteckningar-2017-11-20-.pdferket anteckningar 2017-11-20 i Wendela Hebbes Hus

wendelasvwendela.se/…/Kulturnatverket-anteckningar-2017-11-20-.pdfanner.se/…/Kulturnatverket-anteckningar-2017-11-20-.pdf

wendelasvwendela.se/…/Kulturnatverket-anteckningar-2017-11-20-.…/

Kulturnatverket-2018-19-april.pdf

Kulturnatverket 2018 – 19 april
På Södertäljebyrån

Kulturnatverket 4 juni 2018