Det nya Kulturnätverket

Möten 2019

Den 30 oktober 2019. Noteringar Ami Lönnroth
Den 28 februari 2019
möte på ABF med nye ordföranden i Kultur- och Fritidsförvaltningenunder David Winerdal.
Informella mötesnoteringar av Ami Lönnroth:
David Winerdal var trevlig, lyhörd och alert och har absolut en egen kulturpolitisk vilja som inbegriper det han tidigare talat om – satsning på fritidsgårdarna med särskilt fokus på att försöka få med tjejerna som lyser med sin frånvaro i den säkert ganska machopräglade killvärlden plus lika stor satsning på biblioteket med tonvikt på ytterområden bl a bokbuss.
Han fick frågor om Staffans ”plötsligt påkomna pappaledighet” men ville tona ned den dramatisering av denna som LT gjort idag och där han var intervjuad.
Daniel Johnston försökte förtjänstfullt styra diskussionen mot lite större och djupare frågor men det landade ändå i
STA:s behov av lokaler och Oktoberteaterns monopol på Castor.  Det förefaller  som David W är klart inställd på att lösa detta problem på ett sätt som  inte skulle behöva skapa konflikter. Fint om han lyckas!
Dessutom en bra diskussion initierad av Kerstin Ekberg om kulturhus och varför det  finns så många tomma lokaler i stan, en del kommunägda. Varför kan de inte anammas för många kulturföreningars trängande behov? STA är inte ensamma  om problemet. Kammarmusikföreningen är ett annat exempel på hemlös kulturförening. 
Detta är det för mig väsentliga av vad som var på agendan igår. 
Vi var f ö inte fler än sisådär 14-15 pers.
Innan mötet avslutades och David Winerdal sa hej då, föreslog Eric Matteoni ett möte mellan Kulturnätverket och Kofnämnden typ två gånger om året. 
Nästa möte blir på Saltskog gård med Torbjörn Westerberg som värd. Datum måndag 8 april kl 18:30 som vanligt. Hoppas du Ingrid – och många fler – kan komma då! Vi behövs ”om sanningen ska fram” (är det Aftonbladet eller Expressen som kör med den reklamen?)

Tidigare möten

Kulturnätverket konstituerades den 10 oktober 2016 vid ett möte i Wendela Hebbes Hus.

Den 15 december 2016 hade Länstidningen en artikel om Nätverket. Den kan läsas här.

Protokoll

1.Mötesnoteringar från första mötet den 10 oktober 2016 i Wendela Hebbes Hus. Mötesordförande och sammankallande Ami Lönnroth, sekreterare Kerstin Ekberg
Första mötet 10 okt -2016

2.Det andra mötet ägde rum i Oktoberteaterns lokaler den 28 november.Möteledare Ami Lönnroth, sekreterare Ninne Olsson
Kulturnätverket 28 november 2016

3.Kulturnätverket anteckningar nr 3 januari 2017 reviderade på Saltskog gård
den 25 januari 2017. Mötesledare  Birger Svanteson. Sekreterare Ester Rudolfsson Mattsson.

4. Kulturnätverket anteckningar nr 4 27 mars 2017 i S:ta Ragnhildsgården. Mötesledare Ami Lönnroth. Sekreterare Birgitta Edström.

5. Nästa möte den 29 maj kl 18.30 hos Assyriska Kultur föreningen. Ansvarig Nursel. Maila henne om förslag till programpunkter mm

6. Kulturnatvwendela.se/…/

Kulturnatverket-anteckningar-2017-11-20-.pdferket anteckningar 2017-11-20 i Wendela Hebbes Hus

wendelasvwendela.se/…/Kulturnatverket-anteckningar-2017-11-20-.pdfanner.se/…/Kulturnatverket-anteckningar-2017-11-20-.pdf

wendelasvwendela.se/…/Kulturnatverket-anteckningar-2017-11-20-.…/

Kulturnatverket-2018-19-april.pdf

Kulturnatverket 2018 – 19 april
På Södertäljebyrån

Kulturnatverket 4 juni 2018