Wendelapriset för bästa socialreportage delas ut i Wendela Hebbes Hus. Läs mer under menyn Wendelapriset. Samtidigt delas också Lilla Wendelapriset ut.