Författarträff med Nils Uddenberg, professor och författare, utifrån hans spännande biografi över en kulturperson som länge var hyllad både som forskare och tidningsman och stödjare av hustrun Anna Hierta Retzius sociala projekt. Se artiklar i nr 63 av WendelAvisan.