Wendelapriset för bästa skrivna socialreportage delas ut för femtonde året. Ett samarbete med medieinstitutet Fojo. Lilla Wendelapriset, en novelltävling för ungdomar i samarbete med Länstidningen, presenterar årets vinna- re. Fri entré.