Ingmar Karlsson, Mellanösternkännare, författare och före detta diplomat, berättar om de kristna som sökte sig från Turkiet och Syrien för femtio år sen och lämnade tynande kyrkor. Mer eller mindre av en slump hamnade en familj i Södertälje. Fler anslöt sig. Idag är assyrierna/syrianerna en dominerande grupp i staden med två biskopssäten här, samtidigt som […]