Hur det blir spännande att lära sig – om bildning i ”världsklass”

Lärarteamet Vanja Karlsson och Maria Nordberg demonstrerar hur svenskundervisning kan gå till bland elever med svenska som andraspråk. Deras elever berättar med konkreta exempel hur de utvecklats. Se reportage på sidorna 3-9 i nya WendelAvisan, nr 67.

Entré 100 kr går till Fonden för ungt skrivande/Lilla Wendelapriset. Fri entré för skolungdom. 

Söndag 5 december kl 15:00 i Wendela Hebbes Hus 

Varmt välkomna!